Hanebo A1:9A år 1828 - 1834

Här finns avskrifter av Hanebos Husförhörslängder år 1828 - 1834. 
Sorterat på sidnummer
Sid 2 Wallsänge No 1
Sid 3 Wallsänge Sub 1
Sid 4 Wallsänge SS 1
Sid 5 Wallsänge No 2
Sid 6 Wallsänge Sub 2
Sid 7 Wallsänge SS 2
Gård i bokstavsordning
Wallsänge No 1, sid 2
Wallsänge No 2, sid 5
Wallsänge Sub 1, sid 3
Wallsänge Sub 2, sid 6
Wallsänge SS 1, sid 4
Wallsänge SS 2, sid 7

Skapad den 31 mars 2006, uppdaterad 2 april 2006.