Hanebo A1:2 år 1773 - 1779

2007-01-06: Nu startar jag arbetet med nästa husförhörslängd: a1:2! Jag hoppas att det inte kommer att ta allt för lång tid... 
Denna bok verkar vara uppbygd på varannat sidnummer så nummer 1, 3, 5 osv ska inte vara med. Sedan är en del tomma sidor, bla sid 12.
Sorterat på sidnummer
Sid 2 Wallsänga No 1 (6/1 -07)
Sid 4 Wallsänga Sub 1 (6/1 -07)
Sid 6 Wallsänga No 2 (6/1 -07)
Sid 8 Wallsänga Sub 2 (6/1 -07)
Sid 10 Wallsänga Utanvinds folk (6/1 -07)
Sid 14 Gussbo No 1 (6/1 -07)
Sid 128 Hallen No 5 (7/1 -07)
Gård i bokstavsordning
Gussbo No 1, sid 14. (6/1 -07)
Hallen No 5, Sid 128. (7/1 -07)
Wallsänga No 1, sid 2. (6/1 -07)
Wallsänga No 2, sid 6. (6/1 -07)
Wallsänga Sub 1, sid 4. (6/1 -07)
Wallsänga Sub 2, sid 8. (6/1 -07)
Wallsänga Utanvinds folk, sid 10. (6/1 -07)

Skapad den 6 januari 2007, uppdaterad 7 januari 2007.