Hanebo A1:1 år 1748 - 1773

Här finns avskrifter av Hanebos äldsta Husförhörslängder. Detta arbete ska förhoppnings vara komplett nu. Jag har lagt upp alla sidor, dom sista den 13/2. Meddela mig gärna om någon finner något fel eller misstolkat så att jag kan rätta till det!

Läsa = Började läsa
Nattv = När personen tog nattvard första gången.
Från = från sida i husförhörslängden
Till = till sida i husförhörslängden
År = året då flytten skedde, finns det både till och från brukar det avse till.


Sorterat på sidnummer
Sid 1 Wallsänga No 1
Sid 2 Wallsänga No 2
Sid 3 Wallsänga No 3
Sid 4 Gussbo No 1
Sid 5 Gussbo No 2
Sid 6 Håkanbo
Sid 7 Gussbo och Wallsänga inhyses folk
Sid 8 Lilltjära No 1
Sid 9 Lilltjära No 2
Sid 10 Lilltjära No 3
Sid 11 Lilltjära No 4
Sid 12 Lilltjära No 5 (12/1)
Sid 13 Svedja (13/1)
Sid 14 Sibo No 1 (16/1)
Sid 15 Sibo No 2 (16/1)
Sid 16 Lilltiära och Sibo inhyses folk (16/1)
Sid 17 Kihla bruk Nedre Hammaren No 1 (17/1)
Sid 18 Kihla bruk Nedre Hammaren No 2 (18/1)
Sid 19 Kihla bruk Öfre Hammaren No 1 (18/1)
Sid 20 Kihla bruk Öfre Hammaren No 2 (18/1)
Sid 21 Kihla bruk Dagsverks folk (18/1)
Sid 22 Kihla by No 1 (18/1)
Sid 23 Kihla by No 1 Tjänstefolk (18/1)
Sid 24 Kihla by No 2 (27/1)
Sid 25 Kihla by No 3 (27/1)
Sid 26 Kihla by No 4 (27/1)
Sid 27 Ladänga No 1 (18/1)
Sid 28 Ladänga No 2 (18/1)
Sid 29 Hammaren No 1 (28/1)
Sid 30 Hammaren No 2 (28/1)
Sid 31 Hammaren No 3 (28/1)
Sid 32 Hammaren o Ladänga Inhyses folk (18/1)
Sid 33 Hallen No 1 (18/1)
Sid 34 Hallen No 2 (18/1)
Sid 35 Hallen No 3 (18/1)
Sid 36 Hallen No 4 (18/1)
Sid 37 Hallen No 5 (19/1)
Sid 38 Hallen No 6 (28/1)
Sid 39 Hallen No 7 (28/1)
Sid 40 Hallen No 8 (28/1)
Sid 41 Hallen inhyses folk (19/1)
Sid 42 Löten No 1 (20/1)
Sid 43 Löten No 2 (20/1)
Sid 44 Löten No 3 (20/1)
Sid 45 Bofara No 1 (20/1)
Sid 46 Bofara No 2 (20/1)
Sid 47 Bofara No 3 (20/1)
Sid 48 Bofara No 4 (28/1)
Sid 49 Bofara No 5 (29/1)
Sid 50 Bofara och Löthen inhyse folk (20/1)
Sid 51 Bofara No 6 (30/1)
Sid 52 Bofara No 7 (30/1)
Sid 53 Wästerberg No 1 (4/2)
Sid 54 Wästerberg No 2 (4/2)
Sid 55 Wästerberg No 3 (4/2)
Sid 56 Wästerberg No 4 (6/2)
Sid 57 Wästerberg No 5 (6/2)
Sid 58 Wästerberg No 6 (6/2)
Sid 59 Lothan (8/2)
Sid 60 Wästerberg inhyses folk (20/1)
Sid 61 Knisselbo No 1 (sub 1) (8/2)
Sid 62 Knisselbo No 2 (No 1) (8/2)
Sid 63 Knisselbo No 3 (No 2) (8/2)
Sid 64 Knisselbo inhyses folk (8/2)
Sid 65 Wästansjö No 1 (8/2)
Sid 66 Wästansjö No 2 (10/2)
Sid 67 Wästansjö No 3 (10/2)
Sid 68 Wästansjö No 4 (10/2)
Sid 69 Wästansjö No 5 (10/2)
Sid 70 Wästansjö No 6 (10/2)
Sid 71 Wästansjö No 7 (10/2)
Sid 72 Wästansjö inhyses folk (10/2)
Sid 73 Sörfly No 1 (20/1)
Sid 74 Sörfly No 2 (20/1)
Sid 75 Sörfly No 3 (21/1)
Sid 76 Sörfly No 4 (21/1)
Sid 77 Sörfly No 5 (21/1)
Sid 78 Sörfly No 6 (22/1)
Sid 79 Sörfly No 7 (22/1)
Sid 80 Sörfly No 8 (22/1)
Sid 81 Sörfly inhyses folk (22/1)
Sid 82 Qvarnböle No 1 (22/1)
Sid 83 Qvarnböle No 2 (22/1)
Sid 84 Qvarnböle No 3 (22/1)
Sid 85 Qvarnböle No 4 (22/1)
Sid 86 Norrfly No 1 (22/1)
Sid 87 Norrfly No 2 (22/1)
Sid 88 Norrfly No 3 (22/1)
Sid 89 Norrfly No 4 (22/1)
Sid 90 Qvarnböle och Norfly inhyses folk (22/1)
Sid 91 Prästgården (10/2)
Sid 92 Prästgårdens tjänstefolk (10/2)
Sid 93 Innantiära No 1 (10/2)
Sid 94 Innantiära No 2 (10/2)
Sid 95 Norrbyn No 1 (10/2)
Sid 96 Norrbyn No 2 (10/2)
Sid 97 Norrbyn No 3 (10/2)
Sid 98 Norrbyn No 4 (10/2)
Sid 99 Kvartersmästare, Innantiära o Norrby inhyses (10/2)
Sid 100 Åkern No 1 (10/2)
Sid 101 Åkern No 2 (10/2)
Sid 102 Wästerby No 1 (10/2)
Sid 103 Wästerby No 2 (10/2)
Sid 104 Berga No 1 (10/2)
Sid 105 Berga No 2 (12/2)
Sid 106 Kyrkobyn No 1 (12/2)
Sid 107 Kyrkobyn No 2 (22/1)
Sid 108 Kyrkobyn No 3, Kaptens Bostad (22/1)
Sid 109 Klockare (22/1)
Sid 110 Kyrkobyn inhyses? folk (22/1)
Sid 111 Tönsen (13/2)
Sid 112 Goparna (13/2)
Sid 113 Raman (13/2)
Sid 114 Stugubacken (13/2)
Sid 115 Mårdnästoret och Cathrineberg (13/2)
Sid 116 Soldater (13/2)
Sid 117 Soldater (25/1)
Sid 118 Soldater (13/2)
Sid 119 Soldater (13/2)
Sid 120 Cathrineberg (13/2)
Sid 123 Lilltiära och Sibo inhyses soldater (sid 16) (13/2)
Sid 125 Kihla Herrgård (13/2)
Sid 127 Hammaren och Ladänga inhyses soldater (sid 32) (22/1)
Sid 129 Hallen inhyses soldater (sid 41) (13/2)
Sid 131 Bofara och Löthen inhyses soldater (sid 50) (22/1)
Sid 133 Wästerberg inhyses soldater (sid 60) (22/1)
Sid 135 Knisselbo inhyses soldater (sid 64) (22/1)
Sid 137 Prästgården (sid 91) (22/1)
Sid 139 Kyrkobyn No 1 (sid 106) (22/1)
Sid 141 Innantiära och Norby inhyses soldater (22/1)
Gård i bokstavsordning
Berga No 1, sid 104
Berga No 2, sid 105
Bofara No 1, sid 45
Bofara No 2, sid 46
Bofara No 3, sid 47
Bofara No 4, sid 48
Bofara No 5, sid 49
Bofara No 6, sid 51
Bofara No 7, sid 52
Bofara och Löthen inhyse folk, sid 50
Bofara och Löthen inhyses soldater (sid 50), sid 131
Cathrineberg, sid 115
Cathrineberg, sid 120
Goparna, sid 112
Gussbo No 1, sid 4
Gussbo No 2, sid 5
Gussbo och Wallsänga inhyses folk, sid 7
Hallen No 1, sid 33 
Hallen No 2, sid 34
Hallen No 3, sid 35
Hallen No 4, sid 36
Hallen No 5, sid 37
Hallen No 6, sid 38
Hallen No 7, sid 39
Hallen No 8, sid 40
Hallen inhyses folk, sid 41
Hallen inhyses soldater, sid 129 (sid 41)
Hammaren No 1, sid 29
Hammaren No 2, sid 30
Hammaren No 3, sid 31
Hammaren och Ladänga Inhyses folk, sid 32
Hammaren och Ladänga inhyses soldater, sid 127 (32) 
Håkanbo, sid 6
Innantiära No 1, sid 93
Innantiära No 2, sid 94
Innantiära o Norrby inhyses, sid 99
Innantiära och Norby inhyses soldater, sid 141
Kihla bruk Dagsverks folk, sid 21
Kihla bruk Nedre Hammaren No 1, sid 17
Kihla bruk Nedre Hammaren No 2, sid 18
Kihla bruk Öfre Hammaren No 1, sid 19
Kihla bruk Öfre Hammaren No 2, sid 20
Kihla by No 1, sid 22
Kihla by No 2, sid 24
Kihla by No 3, sid 25
Kihla by No 4, sid 26
Kihla by No 1 Tjänstefolk, sid 23
Kihla Herrgård, sid 125
Klockare, sid 109
Knisselbo No 1 (sub 1), sid 61
Knisselbo No 2 (No 1), sid 62
Knisselbo No 3 (No 2), sid 63
Knisselbo inhyses folk, sid 64
Knisselbo inhyses soldater (sid 64), sid 135
Kvartersmästare, sid 99
Kyrkobyn No 1, sid 106
Kyrkobyn No 1, sid 139 (sid 106)
Kyrkobyn No 2, sid 107
Kyrkobyn No 3, Kaptens Bostad, sid 108
Kyrkobyn inhyses? folk, sid 110
Ladänga No 1, sid 27
Ladänga No 2, sid 28
Lilltjära No 1, sid 8
Lilltjära No 2, sid 9
Lilltjära No 3, sid 10
Lilltjära No 4, sid 11
Lilltjära No 5, sid 12
Lilltiära och Sibo inhyses folk, sid 16
Lilltiära och Sibo inhyses soldater, sid 123 (sid 16)
Lothan, sid 59
Löten No 1, sid 42
Löten No 2, sid 43
Löten No 3, sid 44
Mårdnästoret, sid 115
Norrbyn No 1, sid 95
Norrbyn No 2, sid 96
Norrbyn No 3, sid 97
Norrbyn No 4, sid 98
Norrfly No 1, sid 86
Norrfly No 2, sid 87
Norrfly No 3, sid 88
Norrfly No 4, sid 89
Prästgården, sid 91
Prästgården (sid 91), sid 137
Prästgårdens tjänstefolk, sid 92
Qvarnböle No 1, sid 82
Qvarnböle No 2, sid 83
Qvarnböle No 3, sid 84
Qvarnböle No 4, sid 85
Qvarnböle och Norfly inhyses folk, sid 90
Raman, sid 113
Sibo No 1, sid 14
Sibo No 2, sid 15
Soldater, sid 116
Soldater, sid 117
Soldater, sid 118
Soldater, sid 119
Stugubacken, sid 114
Svedja, sid 13
Sörfly No 1, sid 73
Sörfly No 2, sid 74
Sörfly No 3, sid 75
Sörfly No 4, sid 76
Sörfly No 5, sid 77
Sörfly No 6, sid 78
Sörfly No 7, sid 79
Sörfly No 8, sid 80
Sörfly inhyses folk, sid 81
Tönsen, sid 111
Wallsänga No 1, sid 1
Wallsänga No 2, sid 2
Wallsänga No 3, sid 3
Wästansjö No 1, sid 65
Wästansjö No 2, sid 66
Wästansjö No 3, sid 67
Wästansjö No 4, sid 68
Wästansjö No 5, sid 69
Wästansjö No 6, sid 70
Wästansjö No 7, sid 71
Wästansjö inhyses folk, sid 72
Wästerberg No 1, sid 53
Wästerberg No 2, sid 54
Wästerberg No 3, sid 55
Wästerberg No 4, sid 56
Wästerberg No 5, sid 57
Wästerberg No 6, sid 58
Wästerberg inhyses folk, sid 60
Wästerberg inhyses soldater (sid 60), sid 133
Wästerby No 1, sid 102
Wästerby No 2, sid 103
Åkern No 1, sid 100
Åkern No 2, sid 101

Uppdaterad den 13 april 2006