Hanebo C1 Dödbok

Avskrifter från Hanebos första dödsböcker, med början år 1678. Rin-nummer som finns längst till höger på en del personer kan återfinnas i de andra böckerna också och avser då samma person.
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1735
1739
1741
1743
1809

Uppdaterad den 7 April 2012