Hanebo C1 Födelsebok

Avskrifter från Hanebos första födelseböcker, med början år 1678. År 1691 - första delen av 1695 saknas. Rin-nummer som finns längst till höger på en del personer kan återfinnas i de andra böckerna också och avser då samma person.
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1724
1725
1726
1730
1731
1732
1733
1736
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1774

Uppdaterad den 21 April 2012.